Kurs stacjonarny

PREMIERA!!! Kurs stacjonarny: Praktyczna dietetyka energetyczna medycyny chińskiej z elementami medycyny świętej Hildegardy

PROMO

Zapraszamy na premierową edycję wyjątkowego, autorskiego kursu Doroty Łapy
PRAKTYCZNA DIETETYKA ENERGETYCZNA MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
Z ELEMENTAMI MEDYCYNY ŚW. HILDEGARDY

Rozbudowany kurs dietetyczny od podstaw kierowany jest dla wszystkich osób zainteresowanych dietetyką TMC, medycyną św. Hildegrady oraz tych, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie. Ze względu na praktyczny charakter zajęć i ćwiczenia z pacjentami kurs kierowany jest  także do dietetyków i terapeutów pragnących poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną  oraz wzbogacić swój warsztat pracy.

Kurs porusza podstawowe zagadnienia z medycyny chińskiej oraz medycyny świętej Hildegardy! Kurs nakierowany jest zdecydowanie na praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy oraz głębokie zrozumienie filozofii Pięciu Przemian oraz podejścia medycyny Św. Hildegardy.

Kurs odbędzie się w formie stacjonarnej (w przypadku przywrócenia obostrzeń sanitarnych będzie prowadzony w formie online) w małej grupie umożliwiającej bezpośredni kontakt z Prowadzącą.

Czas trwania:
101 godzin – rozpoczęcie – 6.10.2022 (czwartek) – zakończenie – 15.06.2023

Harmonogram zajęć:
Spotkania 2 x w miesiącu we czwartki w godzinach 17.30 do 21.30 wg poniższego harmonogramu:

Spotkanie 1: 6.10.2022
Spotkanie 2: 20.10.2022
Spotkanie 3: 3.11.2022
Spotkanie 4: 17.11.2022
Spotkanie 5: 15.12.2022
Spotkanie 6: 5.01.2023

Spotkanie 7: 1 zjazd weekendowy piątek – sobota  20-21.01.2023 ( 16 h) – praktyka i praca z pacjentami

Spotkanie 8: 26.01.2023
Spotkanie 9: 16.02.2023
Spotkanie 10: 2.03.2023
Spotkanie 11: 16.03.2023
Spotkanie 12: 30.03.2023
Spotkanie 13: 13.04.2023
Spotkanie 14: 27.04.2023
Spotkanie 15: 11.05.2023
Spotkanie 16: 25.05.2023
Spotkanie 17: 15.06.2023 – Egzamin kończący – test oraz egzamin praktyczny w grupach

 

Program kursu:

Spotkanie 1 – 6.10.2022:

 

 1. Wprowadzenie – Dietetyka zachodnia a dietetyka chińska i św. Hildegardy – jak połączyć te podejścia w codziennej praktyce
 2. Podstawowe filozofie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jako podstawy dietetyki energetycznej

Yin i Yang  – współzależne energie – konstytucje człowieka w aspekcie Yin i Yang

 • znaczenie Yin i Yang dla dietetyki i określenie termiki pożywienia
 • Yin i Yang w porach roku i strefach klimatycznych
 • Termika i jakość pożywienia w Medycyny św. Hildegrady

Spotkanie 2 – 20.10.2022:

 

 1. Filary Medycyny św. Hildegardy – Człowiek w spojrzeniu Boskim. Teoria temperamentów i podstawy rozróżniania typów organizmów, Energia życiowa z czterech żywiołów świata, uzdrawiające siły duchowe – wprowadzenie
 2. Zegar narządów czyli dobowy oraz roczny cykl obiegu energii i ich znaczenie dla zdrowego stylu życia oraz dobór sposobu żywienia

Spotkanie 3 – 3.11.2022:

 

 1. Filozofia pięciu elementów/ przemian – podstawowe informacje.
 2. Obieg odżywczy a obieg kontrolny w cyklu przemian
 3. Klasyfikacja smaków według przynależności do Pięciu Elementów oraz kierunki ich działania smaków:
 • profilaktyka: smaki informacyjne i zasady gotowania według Pięciu Przemian
 • leczenie: smaki terapeutyczne w leczeniu podstawowych wzorców dysharmonii
 • klasyfikacja pokarmów wg ich natury termicznej i właściwości energetycznych
 • Klasyfikacja metod obróbki termicznej i ich właściwości energetyczne
 1. Gotowanie wg pięciu przemian oraz gotowanie wg wskazań medycyny św. Hildegardy jako metoda praktyczna wspierająca zdrowie

Spotkanie 4 – 17.11.2022:

 

 1. Podstawowe substancje ciała w medycynie chińskiej i metody ich wzmacniania żywieniem – Jing – esencja przedurodzeniowa, JinYe, XueQi
 2. Patologie związane z substancjami ciała
 3. Wprowadzenie do określania jakości soków ciała w medycynie św. Hildegardy – określanie jakości soków jako podstawa oceny zdrowia i wytyczne do równoważenia

Spotkanie 5 – 15.11.2022:

 

 1. Patogeny w medycynie chińskiej i metody ich równoważenia oraz eliminacji – wiatr, zimno, gorąco, wilgoć, suchość, gorąco późnego lata
 2. Wpływ patogenów klimatycznych na substancje ciała i obraz ich zależności
 3. Znaczenie potrójnego ogrzewacza dla zdrowia człowieka

Spotkanie 6 – 5.01.2023

 

 1. Diagnoza pacjenta – czynniki wywołujące zaburzenia równowagi zdrowotnej – zasada BA GANG czyli diagnozowanie wg 8 zasad – zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny zaburzeń energetycznych w organizmie (patogenne wpływy zewnętrzne, emocje, odżywianie)
 2. Zasady przeprowadzania wywiadu zdrowotnego z pacjentem – tworzenie własnej karty diagnostycznej na potrzeby zaleceń dietetycznych

Spotkanie 7 (1 zjazd weekendowy piątek – sobota  20-21.01.2023 – 16 h)
– praktyka i praca z pacjentami

Diagnozowanie Pacjentów z użyciem własnych kart wywiadu.
Próba określenia ogólnego stanu pacjenta wg oceny Yin/Yang, substancji ciała oraz oceny wg 8 zasad – przygotowanie ogólnych zaleceń.

 

Spotkanie 8: 26.01.2023

 

 1. Funkcje obiegu czynnościowego Śledziony i Trzustki oraz Żołądka
 2. Powiązania organów elementu Ziemi z innymi organami
 3. Wzorce patologii Śledziony i Żołądka – przyczyny, objawy i strategie wspomagania leczenia pożywieniem:
 • niedobór Qi Śledziony, niedobór Yang Śledziony i opadanie Qi Śledziony, krwawienia na tle niedoboru Qi Śledziony, nagromadzenie zimna i wilgoci w Śledzionie
 • gorąco i wilgoć w Śledzionie i Żołądku, zimno w Żołądku,
 • nadczynność Ognia Żołądka, niedobór Yin Żołądka, zastój pożywienia w Żołądku, zbuntowane Qi Żołądka

Spotkanie 9 -16.02.2023 

 

 1. Funkcje obiegu czynnościowego Płuc i Jelita Grubego
 2. Zależności między organami elementu Metalu i innymi narządami
 3. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
 • stany niedoborowe czyli Niedobór Qi, Yin Płuc
 • stany nadmiarowe – obecność zimnego lub gorącego śluzu w Płucach oraz atak zimnego lub gorącego wiatru oraz suchości na Płuca
 • zimna wilgoć, pierwotna oraz wtórna gorąca wilgoć w jelicie grubym i niedobór płynów w jelicie grubym

Spotkanie 10 – 2.03.2023


Budowanie odporności – wzmacnianie  przez odżywianie i suplementację ziół i substancji wg medycyny chińskiej i św. Hildegardy

 • Podstawowe korzenie i zioła chińskie w budowaniu odporności i wzmacniania zdrowia
 • Receptury i nalewki św. Hildegardy
 • Suplementy witaminowe, substancje mineralne w perspektywie oceny termiki i dopasowania do konstytucji

Spotkanie 11 – 16.03.2023

1. Funkcje obiegu czynnościowego Nerek i Pęcherza Moczowego,

 1. Element Wody jako podstawa sił życiowych człowieka – odnawianie Jing
 2. Zależności między organami elementu Wody i innymi narządami
 3. Najważniejsze wzorce patologii elementu Wody
 • niedobór Qi, Yang , Yin oraz Jing Nerek
 • brak połączenia Qi Nerek i Płuc
 • zimna  lub gorąca wilgoć w pęcherzu moczowym

Spotkanie 12 – 30.03.2023

1. Funkcje obiegu czynnościowego Wątroby i Pęcherzyka Żółciowego

 1. Zależności między organami elementu Drewna i innymi narządami
 2. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
 • niedobór Qi, krwi i Yin Wątroby, wznoszące się Yang Wątroby oraz wiatr
 • zastój Qi Wątroby
 • ogień, zimno lub gorąco i wilgoć w Wątrobie
 • niedobór Qi Pęcherzyka Żółciowego, ogień Pęcherzyka Żółciowego

Spotkanie 13 – 13.04.2023

 

 1. Oczyszczanie organizmu i prowadzenie postu – jako bezpieczna metoda leczenia patologii nadmiarowych
 2. Post św. Hildegardy – sposób prowadzenia, efekty lecznicze, wsparcie działań postnych pracą z duchowością – wady i cnoty wg św. Hildegardy czyli uzdrawianie ducha.
 3. Oczyszczanie z elementami medycyny chińskiej i niezbędne zabiegi wspierające efektywny proces leczenia.

Spotkanie 14 – 27.04.2023

1. Funkcje obiegu czynnościowego Serca i Jelita Cienkiego

 1. Zależności między organami elementu Ognia i innymi narządami
 2. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
 • niedobór Qi, Krwi, Yang, Yin Serca oraz Ogień Serca
 • śluz, zimno i gorąco blokują kanały Serca
 • gorąco i wilgoć oraz zimno i wilgoć  w jelicie cienkim

Spotkanie 15 – 11.05.2023

 

 1. Opis działania i terapeutyczne zastosowanie pokarmów wg medycyny chińskiej i medycyny św. Hildegardy
 2. Tworzenie leczniczych i wspierających przepisów bazujących na produktach żywnościowych i ziołach.

Spotkanie 16 – 25.05.2023

 

Diagnostyka różnicowa częstych patologii

 1. Diagnozowanie przewlekłego kaszlu jako dolegliwości lub jako towarzyszącego chorobom.
 2. Diagnozowanie przewlekłych i nawracających zaparć.
 3. Najczęstsze patologie towarzyszące chorobie refluksowej żołądka z punktu widzenia diagnozy różnicowej.
 4. Przewlekła biegunka w różnicowaniu schorzeń zapalnych jelit.
 5. Leczenia bezsenności z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej.
 6. Choroba Leśniowskiego – Crohna i inne choroby zapalne jelit.
 7. Diagnoza różnicowa w przypadku chronicznego kataru i nawracających stanów zapalnych zatok.
 8. Diagnoza przewlekłego bólu lędźwi i dysfunkcji ruchowych oraz rwy kulszowej.
 9. Zaburzenia emocjonalne, stany lękowe oraz diagnoza palpitacji.
 10. Szumy uszne lub jednostronne bóle głowy u pacjentów.
 11. Zaburzeniach ginekologiczne i wspierania leczenia bolesnych miesiączek.

Szczegóły kursu: 

 • Kurs „Praktycznej dietetyki energetycznej medycyny chińskiej z elementami medycyny świętej Hildegardy” składa się z 17 spotkań, całość kursu to aż 101 godzin wiedzy!
 • Jest to podstawowy kurs dietetyki chińskiej prowadzony przez specjalistkę dietetyki chińskiej, akupunkturzystkę, która od lat dzieli się z Państwem wiedzą i doświadczeniem Dorotą Łapą
 • Wartość kursu: 3600 zł – podzielone na 9 rat po 400 zł
  W związku z premierą kursu: koszt całego kursu to 3150 zł (płatność jednorazowa na nr konta:
  Orkiszowe Pola Sp. z o.o. 74 1140 2004 0000 3402 8231 8887)
  lub 9 rat po 365 zł!!!
 • Na zajęciach każdy z uczestników otrzymuje skrypt z materiałami
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursu dla każdego uczestnika.
 • Kurs kończy się egzaminem, który nie jest obowiązkowy. Egzamin odbędzie się w formie testu oraz praktycznego egzaminu w grupach.
 • Dyplomy dla osób zdających egzamin.

UWAGA!!!

Konieczne i pomocne dodatkowe skorzystanie z kursu Diagnoza z języka  (dodatkowo płatne)
– stacjonarnie 12-13.11.2022 Poznań  szczegóły: https://szkola.orkiszowepola.pl/produkt/nowosc-kurs-specjalistyczny-diagnozowanie-z-jezyka-wg-syndromow-medycyny-chinskiej/

– lub online szczegóły: https://szkola.orkiszowepola.pl/produkt/domowa-diagnoza-z-jezyka/

 

 

Korzyści z udziału w kursie

 • Poznasz gotowe wytyczne TCM do stosowania na co dzień i w terapii – zalecenia dietetyczne wraz z autorskimi przepisami, wskazówki do stosowania gotowych receptur ziołowych , wybranych suplementów, opisy ziół i dostosujesz je do indywidualnych potrzeb.
 • Zdobędziesz kompleksową wiedzę o podstawach diagnozy różnicowej TCM w leczeniu pacjentów, na podstawie wybranych jednostek chorobowych i częstych dolegliwości
 • Dowiesz się jak prawidłowo podchodzić do analizy przypadków wykorzystując dostępne i możliwe do zastosowania narzędzia TCM
 • Powtórzysz i/lub ugruntujesz wiedzę o zależnościach narządowych
 • Podczas trwania całego kursu każdy z uczestników otrzyma rabat 7% na zakupy w całym sklepie stacjonarnym oraz sklepie internetowym + rabat 20% w szkole online ->https://szkola.orkiszowepola.pl/

Ocena

Nie dodano jeszcze żadnych opinii.

Tylko użytkownicy zalogowani, którzy kupili produkt mogą brać udział w głosowaniu.

365,00

Rozpocznij przygodę z medycyna chińską i medycyną świętej Hildegrady 

2022-10-06 17:30
06.10.2022

Centrum Naturalnego Odżywiania i Terapii
Orkiszowe Pola
ul. Strzeszyńska 76
60-479 Poznań

 

101h
17 części części
początkujący/zaawansowany
kurs na poziomie podstawowym co to znaczy?
Twój koszyk
Loading...
 • Brak produktów w koszyku.
 • Kwota: 0,00

  Zamówienie

  Kontakt

  Szkoła Naturalnego Odżywiania i Terapii
  Orkiszowe Pola
  ul. Strzeszyńska 76
  60-479 Poznań
  tel. 603-166-577
  tel. 539-300-149
  godz. 10:00-16:00

   Loading...